Kontakt
Vieska nad Blhom
  Vieska nad Blhom 10
  980 21   Bátka
  +421 47 5697115
  0918244799
 
  ičo: 00649775
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Udalosti
 Čas
 Kalkulačka mien

VIESKA NAD BLHOM

     Obec sa spomína od roku 1427 ako Wyfalu, z roku 1920 ako Vieska, z roku 1927 Vieska nad Blhom, maďarsky Balogújfalu, Újfalu. Vznikla vyčlenením z chotára Radnoviec v 13.-14. storočí. Patrila Jurajovi Ilsvaymu a Derencsényiovcom, v 16. storočí Széchyovcom, v 18. storočí Koháryovcom. Obec utrpela škody za tureckých vojen a v roku 1683. V roku 1828 mala 20 domov a 148 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V rokoch 1938-944 bola obec pripojená k Maďarsku. Kelečen - sa spomína od roku 1407. Patrila Derencsényiovcom. Zanikla v 16. storočí.

     Obec Vieska nad Blhom leží uprostred Rimavskej kotliny na nive Blhu. Nadmorská výška v strede obce je 171 m n. m., v chotári 170-282 m n. m. Odlesnený chotár na rovine a pahorkatine s vyvinutými terasami tvoria podkladové sliene, ílovce a pieskovce, čiastočne pokryté riečnymi uloženinami a sprašovými hlinami. Má hnedozemné, nivné a illimerizované pôdy.