Kontakt
Vieska nad Blhom
  Vieska nad Blhom 10
  980 21   Bátka
  +421 47 5697115
  0918244799
 
  ičo: 00649775
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Udalosti
 Čas
 Kalkulačka mien

Voľby do EU

emailová adresa obce: obecvieska@centrum.sk

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Početobyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb je 167.  - §171 ods. 9 a § 176 ods. 8 volebného zákona 180/2014 Z.z.
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie: Eva Vargová, tel: 047/5697115, bytom: Chrámec č. 54